MENU
  • 28.08.2020
  • 278 zobrazení

Přihlašte svůj tým do nové sezony - termín 3. září!

Přihlašte svůj tým do nové sezony - termín 3. září!

Jak týmy z loňské sezony nebo případně noví zájemci, hlaste se do 3. září na kontakt - 

František Foukal - 776 733 486